Przegląd instalacji elektrycznej  Przeglądy i Pomiary Elektryczne

(kontrola instalacji elektrycznych) a oględziny i pomiary

Oddana do użytkowania instalacja elektryczna (w tym odgromowa) wymaga okresowych przeglądów technicznych. Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznych obejmuje zarówno jej oględziny (sprawdzenie wizualne) jak i pomiary ochronne. Wykonanie zaleceń z takich kompleksowych przeglądów (zwanych zamiennie kontrolami elektrycznymi), wykonywanych regularnie oraz prawidłowa konserwacja instalacji elektrycznych służą zapewnieniu bezpieczeństwa użytkowników każdego obiektu budowlanego.

Pełny przegląd instalacji elektrycznych uwzględnia więc:

  • sprawdzenie instalacji elektrycznych z wykorzystaniem dostępnych środków pozwalających na porównanie zgodności wykonanej instalacji z obowiązującymi normami,
  • przeprowadzenie oględzin instalacji elektrycznych bez użycia mierników i próbników, której celem jest sprawdzenie poprawności doboru i montażu instalacji,
  • badanie instalacji elektrycznych – na tym etapie wykonywane są pomiary i próby elektryczne w celu sprawdzenia skuteczności zastosowanych w instalacji rozwiązań; przeprowadzane są wszystkie czynności, których nie można przeprowadzić na etapie oględzin.

Przegląd instalacji elektrycznej  – zakres usług kontrolnych wykonywanych przez IBPE na instalacjach elektrycznych

Każdy obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznej obejmuje wykonanie oględzin elektrycznych w pełnym zakresie:

Oględziny Elektryczne
<!– szczegóły na –!>

 

W ramach przeglądów obowiązkowych wykonujemy także pomiary elektryczne. Realizujemy badania zgodnie z obowiązującym prawem, w pełnym zakresie, w odniesieniu do całych osiedli mieszkaniowych, kompleksów biurowych, zakładów przemysłowych, dla poszczególnych obiektów budowlanych, lub tylko dla poszczególnych pomieszczeń, np. w pralniach, suszarniach, garażach, pomieszczeniach gorących, strefach zagrożonych wybuchem lub dla instalacji elektrycznych zewnętrznych. Wykonujemy także pomiary poszczególnych elementów instalacji elektrycznej, urządzeń i wyposażenia – okresowe, odbiorowe lub wynikające z indywidualnego zapotrzebowania Klientów. Usługi wykonujemy w sieciach niskoprądowych, niskiego i średniego napięcia.

Pomiary Elektryczne

Optymalny dobór oferty IBPE w zakresie przeglądów instalacji elektrycznych ułatwi zapoznanie się z informacjami zawartymi na naszej drugiej stronie internetowej (http://pomiary-elektryczne.ibpe.pl/) lub poniżej. Ponadto aby upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.