Czym jest świadectwo energetyczne i kto musi je posiadać?

Slider

 

przegląd energetyczny budynku

Świadectwo energetyczne budynku, znane również jako certyfikat energetyczny, to dokument, który ma kluczowe znaczenie dla oceny efektywności energetycznej budowli. Zawiera on szczegółowe informacje na temat zużycia energii, a jego głównym celem jest promowanie oszczędności energetycznych oraz minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko. W Polsce, posiadanie takiego świadectwa jest wymagane przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, co gwarantuje, że każdy nowy właściciel czy najemca ma pełną świadomość dotyczącą potencjalnych kosztów związanych z utrzymaniem budynku.

 

Czym jest świadectwo energetyczne?

Świadectwo energetyczne, znane również jako świadectwo charakterystyki energetycznej, to dokument, który ocenia zużycie energii w budynku. Jest to wynik szczegółowej analizy, która uwzględnia wszystkie aspekty energetyczne nieruchomości, takie jak systemy ogrzewania, wentylacja, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, oświetlenie oraz klimatyzacja. Świadectwo to wskazuje na ogólną efektywność energetyczna budynku, co pozwala właścicielom i potencjalnym kupującym zrozumieć, jakie są zapotrzebowania energetyczne nieruchomości.

Przeznaczenie świadectwa energetycznego jest wielorakie. Przede wszystkim, umożliwia ono potencjalnym nabywcom lub najemcom ocenę kosztów związanych z utrzymaniem budynku w zakresie zużycia energii. Dokument ten jest często wymagany przy sprzedaży lub wynajmie nieruchomości, co pomaga w podejmowaniu świadomych decyzji zakupowych.

 

Jakie budynki wymagają świadectwa energetycznego?

Od 28 kwietnia 2023 roku każdy właściciel lub zarządca budynku w Polsce, niezależnie od daty jego powstania, musi posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej. Dotyczy to wszystkich nieruchomości, w tym budynków mieszkalnych, użytkowych oraz tych należących do wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni. Świadectwo to jest niezbędne zarówno przy sprzedaży, jak i wynajmie nieruchomości, ponieważ potwierdza jej energetyczną efektywność. Dodatkowo, świadectwo charakterystyki energetycznej staje się konieczne w przypadku przeprowadzania istotnych modernizacji budynków, które mogą wpływać na ich właściwości termoizolacyjne lub energetyczne.

Z kolei istnieją wyjątki od tej reguły. Nie wymagają one sporządzenia świadectwa energetycznego, jeśli są to budynki mieszkalne o powierzchni zabudowy do 70 m², które zostały wybudowane na własne potrzeby mieszkalne.

 

Kto jest uprawniony do wystawienia świadectwa energetycznego budynku?

Przede wszystkim, każdy, kto podejmuje się tego zadania, musi być zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Charakterystyki Energetyki Budynków. Wymagana jest pełna zdolność do czynności prawnych oraz brak prawomocnego wyroku za przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi oraz przestępstwa skarbowe. Taki rygor ma na celu zapewnienie, że osoby zajmujące się oceną energetyczną są w pełni godne zaufania i profesjonalne.

W szczególności są to architekci, architekci krajobrazu, inżynierowie, magistrzy pożarnictwa, a także osoby, które ukończyły studia podyplomowe obejmujące w programie zagadnienia związane z charakterystyką energetyczną budynków, wykonaniem audytów energetycznych, budownictwem energooszczędnym oraz wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii. Jeżeli potrzebujesz pomocy z uzyskaniem świadectwa – zgłoś się do świadectwo energetyczne Warszawa!