O firmie

Slider

IBPE pomaga w bezpiecznym utrzymaniu obiektów budowlanych od 2005r.

Świadczymy usługi doradztwa technicznego dla nieruchomości na terenie całego kraju.

Przyjęta strategia działania polega na obsłudze potrzeb każdego Klienta, co oznacza realizację zleceń w obiektach o funkcji mieszkalnej, biurowej, usługowo-handlowej, produkcyjnej, magazynowej, zarówno komercyjnych jak i publicznych, małych jak i dużych, sieciowych jak i właścicielskich.

Identyfikacja potrzeb Klienta, praktyczne podejście, elastyczność, otwartość na zmiany, stałe poszerzanie zakresu usług, odbiurokratyzowana płaska struktura, jasna wizja rozwoju której podstawą jest nieustanne dążenie do zwiększenia naszej efektywności, w końcu terminowość i zaangażowanie w prowadzone projekty pozwoliły IBPE szybko osiągnąć pozycję lidera wśród technicznych firm konsultingowych na rynku nieruchomości.

Skuteczny model biznesowy, kompetentni ludzie, doświadczenie tysięcy skontrolowanych obiektów, setek opinii, nadzorów i projektów, milionów wykonanych pomiarów znajdują odzwierciedlenie w jakości świadczonych usług i zadowoleniu stałych Klientów.

Aby sprostać zawiłym regulacjom prawnym i galopującemu postępowi technicznemu firma inwestuje zarówno w szkolenia techniczne inżynierów, inspektorów, rzeczoznawców oraz techników jak i w podnoszenie kwalifikacji menedżerów. W każdym wymiarze naszej pracy hołdujemy praktycznemu podejściu i tacy też profesjonaliści tworzą nasz zespół, którego strukturę zorganizowaliśmy geograficznie w 3 biurach: w Warszawie, Katowicach i Gdańsku oraz zadaniowo w 3 pionach:

 

Pion techniczny

(dział kontrolny, dział serwisowy, dział wykonawczy).

Pracownicy techniczni wykonujący usługi pomiarowe, kontrolne i opiniujące posiadają stosowne kwalifikacje – wiedzę, wykształcenie branżowe, uprawnienia budowlane, świadectwa kwalifikacyjne oraz wieloletnie doświadczenie w budownictwie.

Zespoły dedykowane adaptacji powierzchni komercyjnych mają zmienną strukturę osobową (menedżer operacyjny, architekci, projektanci branżowi, inspektorzy nadzoru, brygadziści, pracownicy budowlani, monterzy i dostawcy wyposażenia) dostosowaną do zakresu usług.

 

Pion logistyczny

(biuro operacyjne, dział administracji, dział zakupów).

Profesjonalną obsługę realizujemy także dzięki doświadczeniu naszych energicznych, komunikatywnych i zaangażowanych koordynatorów, którzy jako indywidualni opiekunowie z przyjemnością prowadzą Klienta przez cały okres współpracy. Biuro operacyjne dba o prawidłową realizację nawet najbardziej złożonych zleceń zarówno w wymiarze jakościowym jak i ilościowym.

 

Pion rozwoju

(dział sprzedaży i marketingu, dział kontroli jakości, wdrożeń i szkoleń).

To dzięki ekspertom i menedżerom rozwoju IBPE jest w stanie sprostać najbardziej złożonym zleceniom. Wymagający i konkurencyjny rynek oraz różnorodne potrzeby Klientów dyktują zapotrzebowanie na wdrażanie efektywnych rozwiązań operacyjnych, podnoszenie jakości usług, budowanie partnerskich relacji i identyfikację nisz rynkowych. Nie stoimy w miejscu i ciągle chcemy się rozwijać. To tutaj właśnie słuchamy, dopytujemy, korygujemy, projektujemy usługi idealnie odpowiadające Państwa potrzebą.

Flota samochodowa, doświadczenie logistyczne koordynatorów, optymalne zarządzanie mobilnymi zespołami kontrolnymi poprzez narzędzia informatyczne to czynniki gwarantujące terminowe wykonanie zleceń w różnych częściach kraju, w razie potrzeby jednocześnie przez kilka zespołów.

Korzystamy tylko z certyfikowanych urządzeń pomiarowych czołowych producentów.

Sprzęt pomiarowy jest legalizowany, wzorcowany i kalibrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do prac budowlanych, wykończeniowych i serwisowych wykorzystujemy narzędzia i osprzęt wiodących producentów charakteryzujący się najwyższą wydajnością, wytrzymałością i niezawodnością.

Nasza działalność objęta jest ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej.

Kadra inżynierska posiada stosowne ubezpieczenia zawodowe oraz zrzesza się we właściwych miejscowo okręgowych izbach zawodowych.

 

Posiadamy bogate referencje.

O naszej konkurencyjności stanowi przede wszystkim możliwość obsługi zleceń wymagających jednoczesnego udziału specjalistów z różnych branż utrzymania technicznego. W odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku oferujemy organizację interdyscyplinarnych zespołów kontrolnych które są w stanie zająć się badaniami, oceną stanu technicznego, opiniowaniem, pracami projektowymi i nadzorami w zakresie konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych, instalacji wentylacyjnych, instalacji gazowych, systemów przeciwpożarowych, przewodów kominowych oraz efektywności energetycznej wg najwyższych uprawnień i kompetencji.

Mamy obsesję na punkcie przestrzegania obowiązujących na terenie Państwa nieruchomości regulaminów, ogólnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, jej jakości a także kultury osobistej pracowników w bezpośrednich kontaktach z Klientem dlatego jakiekolwiek uwagi czy zastrzeżenia w tym zakresie potraktujemy jako cenną wskazówkę.

Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi zakładkami lub do bezpośredniego kontaktu.