Jak często wykonywać przegląd PPOŻ budynku?

Slider

 

przeglądy przeciwpożarowe

Regularna kontrola urządzeń i systemów służących ochronie przed ogniem pozwala nie tylko na zachowanie ich sprawności technicznej, ale również na uniknięcie poważnych konsekwencji związanych z ewentualnym wystąpieniem pożaru.

Przegląd i konserwacja urządzeń przeciwpożarowych w budynkach

Regularna konserwacja i przegląd ppoż budynku i urządzeń przeciwpożarowych w są kluczowe dla zapewnienia ich skuteczności i niezawodności w sytuacji zagrożenia pożarowego. Systemy te, w tym grawitacyjne systemy oddymiania, wymagają szczególnej uwagi ze względu na swoje znaczenie w ochronie życia i mienia. Przeglądy powinny obejmować kontrolę wszystkich integralnych części systemu, takich jak klapy dymowe, okna oddymiające, centrale oddymiania oraz czujki pożarowe. Należy regularnie sprawdzać, czy urządzenia działają poprawnie, a ich komponenty nie są uszkodzone lub zanieczyszczone, co mogłoby zakłócić ich funkcjonowanie.

 

Jaką dokumentację powinien prowadzić zarządca w kontekście systemów przeciwpożarowych?

Zarządcy budynków mają obowiązek utrzymywania w pełnej sprawności wszystkich instalacji przeciwpożarowych, co wiąże się z koniecznością prowadzenia odpowiedniej dokumentacji. Jest to kluczowy element, który pozwala na szybką weryfikację stanu technicznego urządzeń oraz historii ich konserwacji. Dokumentacja powinna zawierać szczegółowe zapisy wszystkich przeprowadzonych przeglądów, napraw i działań konserwacyjnych. Dokumenty te powinny być regularnie aktualizowane i przechowywane w sposób umożliwiający łatwy dostęp, zarówno dla zarządcy, jak i dla ewentualnych kontrolujących instytucji państwowych. Oprócz tego powinny być one kompleksowe i zawierać informacje o datach przeglądów, rodzaju wykonanych czynności, wymienianych częściach oraz podmiocie wykonującym te czynności.

Jakie urządzenia przeciwpożarowe w budynku wymagają regularnych przeglądów?

  • Klapy dymowe i okna oddymiające – urządzenia te są niezbędne do skutecznego odprowadzania dymu i gazów pożarowych na zewnątrz budynku. Regularne przeglądy powinny obejmować sprawdzenie mechanizmów otwierających, uszczelnień oraz prawidłowości funkcjonowania automatycznych systemów sterowania.
  • Napędy do klap dymowych i okien oddymiających – kluczowe dla automatycznej pracy systemu oddymiania, napędy te wymagają sprawdzenia pod kątem sprawności mechanicznej i elektrycznej. Regularne testy powinny być przeprowadzane, aby zapewnić ich niezawodność w sytuacji awaryjnej.
  • Centrale oddymiania – jako mózg systemu oddymiania, centrale te koordynują pracę wszystkich podłączonych urządzeń i systemów. Przeglądy powinny skupić się na aktualizacji oprogramowania, sprawdzeniu baterii awaryjnych oraz funkcjonalności połączeń komunikacyjnych.
  • Czujki pożarowe – regularne kontrole czujek pożarowych są kluczowe dla wczesnego wykrywania pożarów. Kontrole powinny obejmować testy czułości na dym oraz sprawność sygnału alarmowego, a także czyszczenie z kurzów i innych zanieczyszczeń, które mogą zakłócać ich działanie.
  • Ręczne przyciski oddymiania – sprawdzenie, czy przyciski są łatwo dostępne i niezablokowane, również jest częścią rutynowych przeglądów.
  • Sygnalizatory akustyczne i optyczno-akustyczne – te urządzenia muszą być sprawdzane pod kątem odpowiedniej głośności, jasności sygnałów świetlnych oraz ogólnej sprawności działania, aby zapewnić, że będą efektywnie informować osoby w budynku o potrzebie ewakuacji.