Na czym polega przegląd wentylacji?

Slider

 

przegląd wentylacji

Przegląd wentylacji to kluczowy proces zapewniający, że systemy wentylacyjne działają efektywnie i bezpiecznie. Regularne kontrole są nie tylko wymogiem prawnym dla niektórych typów instalacji, ale stanowią również istotny element utrzymania zdrowego i komfortowego środowiska w budynkach mieszkalnych, biurowych czy przemysłowych. Przegląd ten polega na szczegółowej ocenie stanu technicznego systemu, sprawdzeniu jego wydajności oraz wykryciu ewentualnych usterek, które mogą wpływać na jakość powietrza i ogólne bezpieczeństwo użytkowników. 

Podstawy przeglądu wentylacji: Czym jest i jak się go przeprowadza?

Przegląd wentylacji to kompleksowe sprawdzenie systemu wymiany powietrza w budynku, mające na celu zapewnienie jego prawidłowego funkcjonowania i efektywności. Zasadniczo, kontrola ta obejmuje weryfikację stanu technicznego kanałów wentylacyjnych, ich drożności oraz szczelności. Fachowiec podczas takiego przeglądu używa specjalistycznego sprzętu do czyszczenia i udrażniania kratek, kanałów oraz nawiewów. Sprawdzana jest także czy elementy mechaniczne jak wentylatory działają prawidłowo, czy nie generują nadmiernego hałasu oraz, czy systemy te są czyste i dobrze wyważone.

W zależności od typu instalacji zakres przeglądu może się różnić. Dla wentylacji hybrydowej konieczna jest kontrola nasad kominowych, stabilizatorów i nawietrzaków, a także systemów elektrycznych zasilających te komponenty. Natomiast w systemach nawiewno-wywiewnych z rekuperatorem kluczowe jest sprawdzenie wydajności wentylacji, ilości wymienianego powietrza i ciągu kanałów. Niezmiernie ważna jest regularna konserwacja rekuperatora, w tym czyszczenie wymiennika ciepła, sprawdzanie napięcia paska napędowego oraz wymiana filtrów co najmniej raz na pół roku. Każdy z tych elementów ma kluczowe znaczenie dla efektywnej pracy systemu wentylacyjnego, a ich regularne przeglądy zapewniają dłuższą żywotność instalacji oraz lepszą jakość powietrza w pomieszczeniach.

Kiedy i kto powinien przeprowadzać przeglądy wentylacji?

Przeglądy stanu technicznego systemów wentylacyjnych są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz efektywności ich działania. Zgodnie z art. 62 ustawy – Prawo budowlane, coroczne kontrole są wymagane dla instalacji wentylacyjnych grawitacyjnych. Najlepiej przeprowadzać je wczesną jesienią, tuż przed rozpoczęciem sezonu grzewczego, aby upewnić się, że system jest gotowy na intensywniejsze użytkowanie w chłodniejsze miesiące. Jeśli jednak użytkownik zauważy jakiekolwiek nieprawidłowości w działaniu systemu, przeprowadzenie dodatkowej kontroli jest wskazane i zalecane.

W przypadku wentylacji mechanicznej, która nie podlega bezpośrednio regulacjom wspomnianej ustawy w kontekście corocznych przeglądów, kluczowe jest przestrzeganie zaleceń producentów tych systemów. Każdy producent może określić inny, często bardziej szczegółowy harmonogram kontroli i konserwacji, a stosowanie się do tych zaleceń jest najlepszą praktyką zapewniającą długotrwałą i bezawaryjną pracę instalacji. Kontrolę wentylacji powinny przeprowadzać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, takie jak mistrzowie w rzemiośle kominiarskim, osoby z uprawnieniami budowlanymi odpowiedniej specjalności, czy też serwisanci reprezentujący firmy instalujące te systemy. Przeprowadzona inspekcja powinna zakończyć się sporządzeniem i podpisaniem protokołu, potwierdzającego prawidłowość i bezpieczeństwo działania instalacji.