Przegląd PPOŻ budynku - na czym polega?

Slider

 

Przeglądy PPOŻ

Przegląd przeciwpożarowy (PPOŻ) budynku to niezwykle ważny element zapewniający bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających z danego obiektu. Jego głównym celem jest weryfikacja, czy budynek spełnia aktualne normy bezpieczeństwa pożarowego, a także ocena skuteczności zaimplementowanych systemów i procedur przeciwpożarowych. Regularnie przeprowadzane kontrole pozwalają na szybkie wykrycie ewentualnych zagrożeń oraz nieprawidłowości, które mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia pożaru.

Co to są przeglądy przeciwpożarowe?

Przeglądy przeciwpożarowe budynku są to kontrolne działania wykonywane w celu oceny sprawności oraz efektywności instalacji i urządzeń przeciwpożarowych w budynkach. Ich głównym celem jest zapewnienie, że wszystkie systemy działają prawidłowo, a ryzyko pożaru jest zminimalizowane. Przeglądy te są obowiązkowe zgodnie z polskim prawem i powinny być przeprowadzane co najmniej raz w roku, chyba że producent danej instalacji zaleca inaczej​.

Przegląd powinien być dokonywany przez specjalistów z odpowiednimi uprawnieniami. Do najczęściej sprawdzanych elementów należą m.in. gaśnice, hydranty, systemy sygnalizacji pożaru, systemy oddymiania oraz instalacje tryskaczowe. Każdy przegląd musi być udokumentowany protokołem.

 

Inspekcje i kontrole w systemach przeciwpożarowych: Co wchodzi w zakres oceny?

  1. Systemy detekcji i sygnalizacji pożarowej – Kontrole te dotyczą szeregu urządzeń i instalacji kluczowych dla wczesnego wykrywania pożaru oraz alarmowania. W zakres oceny wchodzą czujki pożarowe, które muszą być sprawdzane pod kątem prawidłowej pracy i czułości na dym czy ciepło. Kolejnym elementem są dźwiękowe i optyczne systemy ostrzegawcze, w tym sygnalizatory świetlne i akustyczne oraz centralne jednostki sterujące. Niezbędne jest również sprawdzenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych, które muszą być łatwo dostępne i w pełni funkcjonalne.
  2. Sprzęt gaśniczy i inne urządzenia – Regularne przeglądy gaśnic, które powinny być przeprowadzane przynajmniej raz do roku, obejmują kontrolę daty ważności środka gaśniczego oraz stanu samego urządzenia. Kontrola hydrantów obejmuje weryfikację ich dostępności, sprawność oraz ciśnienie wody. Dodatkowo, w skład systemów przeciwpożarowych wchodzą także systemy tryskaczowe, które wymagają okresowej kontroli zgodności z normami, oświetlenie awaryjne i wyposażenie ewakuacyjne takie jak znaki i oznaczenia, a także drzwi przeciwpożarowe oraz systemy oddymiania i detekcji gazu, które podlegają szczegółowym inspekcjom technicznym.

 

Jak efektywnie przygotować się do kontroli PPOŻ?

Aby zapewnić, że wszystko przebiegnie sprawnie, kluczowe jest posiadanie aktualnego i kompletnego planu kontroli przeciwpożarowej. Plan ten powinien zawierać wykaz środków bezpieczeństwa, które zostały wdrożone w budynku, a także dokumentację dotyczącą regularnych przeglądów i konserwacji instalacji przeciwpożarowych, takich jak systemy alarmowe, gaśnice czy hydranty.

Warto zorganizować wszystkie dokumenty, które mogą być potrzebne podczas inspekcji. Należą do nich m.in. dokumenty z poprzednich przeglądów budynku, ocena stanu technicznego obiektu oraz aktualny plan budynku z zaznaczonymi drogami ewakuacyjnymi i lokalizacją środków gaśniczych. Sprawdzenie i aktualizacja tych dokumentów przed inspekcją pozwoli uniknąć niepotrzebnego stresu i przyspieszy proces kontrolny.