Przeglądy kominiarskie - Jak często należy je wykonywać?

Slider

 

przegląd kominiarski

Kontrola szczelności i drożności przewodów kominowych to jedna z tych czynności, którą na stałe powinniśmy wpisać w kalendarz. Jak często powinna być przeprowadzana? Co obejmuje kompleksowy przegląd kominiarski? Kto może przeprowadzić kontrolę? Co, w sytuacji jeśli zapomnieliśmy o przeprowadzeniu przeglądu kominiarskiego na czas?

Jak często należy przeprowadzać przeglądy kominiarskie?

To, jak często powinny być przeprowadzane przeglądy kominiarskie reguluje prawo, a dokładnie Art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.). Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciel lub zarządca budynku, zobowiązany jest do poddawania przeglądowi kominiarskiemu przynajmniej raz w roku, w celu sprawdzania ich stanu technicznego:

  • przewodów kominowych,
  • przewodów dymowych,
  • przewodów wentylacyjnych,
  • przewodów spalinowych.

Kto może przeprowadzić przegląd?

Przeglądu kominiarskiego nie może przeprowadzić dowolny specjalista. Okresową kontrolę stanu technicznego wymienionych wyżej przewodów może wykonać wyłącznie osoba posiadająca odpowiednie uprawnienia. W praktyce jest to albo osoba z uprawnieniami mistrza kominiarskiego i należąca do Korporacji Kominiarzy Polskich, albo osoba posiadająca uprawnienia budowlane odpowiedniej specjalności.

Kto odpowiada za stan techniczny kontrolowanych przewodów?

W sytuacji, w której w toku prowadzonego przeglądu kominiarskiego zostaną wykazane nieprawidłowości w stanie technicznym kontrolowanych przewodów, za ich usunięcie odpowiada właściciel lub zarządca budynku. Najczęściej diagnozowanym problemem są niedrożności. Ich usunięcie wymaga wyczyszczenia przewodu kominowego. Usługę taką bardzo często może wykonać osoba, która wcześniej przeprowadziła kontrolę. Należy przy tym pamiętać, iż udrażnianie przewodów jest usługą dodatkową, co wiąże się z dodatkowymi kosztami jej wykonania.

Konsekwencje braku przeglądu kominiarskiego?

Regularne przeglądy kominiarskie są obowiązkowe. Właściciel lub zarządca budynku, który nie przeprowadził rocznego przeglądu kominiarskiego, może zostać ukarany przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego mandatem. Co ważne, w trakcie każdego kolejnego przeglądu sprawdza się również wykonanie zaleceń z poprzedniej kontroli. W przypadku, w którym kontrola stwierdzi jakiekolwiek nieprawidłowości w obrębie przewodów kominowych, dymowych, wentylacyjnych lub spalinowych właściciel powinien je jak najszybciej usunąć.