Przeglądy techniczne

Przeglądy techniczne

Przeglądy techniczne

previous arrow
next arrow
Slider

Witamy na stronie IBPE

IBPE pomaga w bezpiecznym utrzymaniu obiektów budowlanych od 2005r. Świadczymy usługi doradztwa technicznego dla nieruchomości na terenie całego kraju.

PRZEGLĄDY OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Przeglądy obiektów budowlanych realizujemy zgodnie z przepisami, kładąc duży nacisk na spełnienie praktycznych oczekiwań Klienta często wykraczających poza obowiązującą literę prawa.

PRZEGLĄDY I POMIARY ELEKTRYCZNE

Oddana do użytkowania instalacja elektryczna (w tym odgromowa) wymaga okresowych przeglądów technicznych. Obowiązkowy przegląd instalacji elektrycznych obejmuje zarówno jej oględziny (sprawdzenie wizualne) jak i pomiary ochronne.

PRZEGLĄDY KOTŁÓW I KLIMATYZACJI

IBPE oferuje wykonanie usług w zakresie okresowych kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji z uwzględnieniem efektywności energetycznej urządzeń stanowiących owe systemy w Państwa budynkach.

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług

Oferujemy również

  • PRZEGLĄDY SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH

  • PRZEGLĄDY KOMINIARSKO-GAZOWE

  • PRZEGLĄDY SERWISOWE

  • ADAPTACJE POWIERZCHNI KOMERCYJNYCH

  • PROJEKTY, NADZORY, ODBIORY

  • OPINIE, EKSPERTYZY, AUDYTY

  • WSPARCIE ADMINISTRACYJNE W ZAKRESIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ

  • DORADZTWO PRAWNE

  • UTRZYMANIE CZYSTOŚCI

Klienci o nas

Audyt energetyczny – Warszawa

Audyt energetyczny to pierwszy krok do zmniejszenia zużycia energii i kosztów eksploatacyjnych nieruchomości bez obniżania komfortu jej użytkowania. Audyt ma na celu ocenę istniejącego stanu użytkowania energii w danym obiekcie oraz określenie możliwości i środków poprawy efektywności energetycznej obiektu. Prawidłowo sporządzony audyt energetyczny zawiera szczegółową analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Jednocześnie w podjęciu świadomej decyzji pomagają inwestorowi dwie grupy danych – zapotrzebowanie na energię i moc obliczone w obecnym stanie obiektu oraz zapotrzebowanie na energię i moc obliczone po zrealizowaniu proponowanych usprawnień.

Zlecenie wykonania audytu energetycznego warto powierzyć wykwalifikowanej grupie ekspertów. Specjaliści IBPE od lat specjalizują się w ocenie efektywności energetycznej obiektów już istniejących jak i nowopowstających. Klientom rekomendujemy rozwiązania, dzięki którym możliwe jest znaczące ograniczenie kosztów eksploatacyjnych bez strat na jakości i komforcie użytkowania nieruchomości.

Przygotowując audyt energetyczny uwzględniamy wszystkie elementy, instalacje i urządzenia w budynku związane z zużyciem energii. W ten sposób dostarczamy rzetelne informacje dotyczące ilości energii zużywanej przez mieszkańców w trakcie normalnego użytkowania domu. Jednocześnie w celu zapewnienia jak najbardziej efektywnych energetycznie modernizacji uwzględniamy zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego i niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu. Siedzibą firmy IBPE jest Warszawa. Audyty wykonujemy na potrzeby inwestorów z terenu całego kraju.

Świadectwo energetyczne  – Warszawa

Świadectwo energetyczne to dokument niezbędny w obrocie nieruchomościami. Stanowi rodzaj swoistego certyfikatu, który sporządza się na podstawie oceny energetycznej budynku. Dane zawarte w świadectwie uwzględniają zapotrzebowanie nieruchomości na energię potrzebną do:

Świadectwo energetyczne jest o tyle ważne w transakcjach sprzedaży/wynajmu nieruchomości, iż jego niedostarczenie i późniejsze wykazanie przez audyt niekorzystnych parametrów energetycznych może skutkować poważnymi konsekwencjami prawnymi i/lub finansowymi. Na podstawie danych zawartych na świadectwie energetycznym nabywca może uznać, że zatajono wadę fizyczną budynku i domagać się unieważnienia umowy, obniżenia ceny lub usunięcia wady na koszt sprzedającego.

Świadectwo energetyczne może wystawić osoba/firma wpisana do centralnego rejestru prowadzonego przez ministra do spraw budownictwa. Pracownicy firmy IBPE posiadają niezbędne uprawnienia umożliwiające im przeprowadzanie audytów energetycznych i wystawianie świadectw. Współpracujemy w tym zakresie z inwestorami prywatnymi i deweloperami z terenu całej Polski.