Oferta

Slider

Ofertę IBPE wyróżnia:

– przydatność (nasze opracowania techniczne to praktyczne narzędzia ułatwiające Państwa pracę),
– dobór optymalnej oferty (znajomość rynku i świadomość potrzeb Klienta, formy współpracy dostosowane do Klienta),
– zgodność usług z ofertą (nie obiecujemy tego czego nie bylibyśmy w stanie dostarczyć),
– kompleksowość usług (możliwość organizacji interdyscyplinarnych zespołów kontrolnych),
– sprawność (doświadczenie, minimum biurokracji, dobrze funkcjonujący podział obowiązków, terminowość),
– zaangażowanie!

 

Usługi kontrolne

Usługi kontrolno-pomiarowe, opiniujące, projektowe czy nadzoru realizujemy zgodnie z przepisami, skutecznie i szczegółowo, kładąc duży nacisk na spełnienie praktycznych oczekiwań Klienta często wykraczających poza obowiązującą literę prawa. Efektem naszych starań jest użyteczna, czytelna, spójna i służąca realizacji potrzeb zarządców, administratorów, menedżerów technicznych i właścicieli nieruchomości dokumentacja techniczna – protokoły z pomiarów i przeglądów, opinie, raporty, projekty.

 

Usługi serwisowe

W zakresie obsługi technicznej wybranych elementów poszczególnych instalacji i systemów znajdujących się w Państwa obiektach budowlanych wykonujemy przeglądy serwisowe według zaleceń pokontrolnych obowiązkowych przeglądów okresowych, wymagań zawartych w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzeń lub wymagań wynikających z bieżących potrzeb.

 

Usługi wykonawstwa

Od 2010r. realizujemy także kompleksowe adaptacje powierzchni komercyjnych – biur, sklepów, restauracji, placówek usługowo-handlowych. Rozszerzenie działalności o usługi remontowe i modernizacyjne to odpowiedź na bardzo duże zainteresowanie Klientów, którzy wcześniej docenili nasze zdolności organizacyjne na polu usług konsultingowo-inżynieryjnych. Wyręczamy inwestora w zakresie formalno-prawnym, projektowym, koordynacji zaangażowanych podmiotów, wreszcie nadzoru i wykonawstwa w pełnym zakresie branżowym.

Firma IBPE zapewnia także wsparcie administracyjne związane z prowadzeniem obowiązkowej dokumentacji technicznej obiektu budowlanego w fazie jego eksploatacji oraz doradztwo prawne na każdym etapie życia Państwa inwestycji.