Przeglądy kominiarskie

Slider

Przeglądy kominiarskie

W ofercie IBPE znajdą Państwo szereg usług kontrolnych, opiniujących, konserwacyjnych oraz budowlanych mających wpływ na bezpieczeństwo obiektu i jego użytkowników w zakresie odprowadzania spalin i dymu z przewodów kominowych oraz w zakresie szczelności instalacji gazowej.

Realizujemy obowiązkowe okresowe przeglądy kominiarskie wykonywane przez uprawnionego mistrza w rzemiośle kominiarskim:

kontrola przewodów kominowych spalinowych,

kontrola przewodów kominowych dymowych.

 

Dbamy o drożność przewodów poprzez:

usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych i dymowych w obiektach, w których odbywa się spalanie paliwa stałego, ciekłego lub gazowego od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych,

usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym nie wymienionych wyżej,

usuwanie zanieczyszczeń z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym lub gazowym nie wymienionych wyżej,

udrażnianie przewodów kominowych.

 

Dbamy o instalację gazową poprzez:

badanie szczelności instalacji gazowej detektorem ręcznym,

próby ciśnieniowe (próby wytrzymałości i szczelności) wewnętrznej instalacji gazowej,

przeglądy serwisowe systemów detekcji gazów,

doszczelnianie instalacji gazowej.

 

Świadczymy usługi uzupełniające:

inwentaryzacje przewodów kominowych,

sprawdzenia, opinie i audyty w zakresie przewodów kominowych spalinowych i dymowych w tym inspekcje przewodów kamerą,

opinie do Wydziału Architektury i do Gazowni,

odbiory przewodów kominowych,

roboty ogólnobudowlane związane z naprawami lub modernizacją przewodów kominowych,

inne prace na wysokości (czyszczenie rynien, odśnieżanie połaci dachowych, etc.),

konserwacja oraz kompleksowa obsługa kotłowni zasilanych paliwami stałymi, płynnymi i gazowymi.

 

Pracownicy IBPE wykonujący wyżej wymienione usługi (kominiarze, gazownicy, serwisanci, budowlańcy) posiadają stosowne kwalifikacje – wieloletnie doświadczenie w budownictwie, wiedzę, wykształcenie branżowe, świadectwa kwalifikacyjne w zakresie dozoru i eksploatacji instalacji i urządzeń stanowiących przedmiot kontroli.

Korzystamy tylko z certyfikowanych urządzeń pomiarowych czołowych producentów. Sprzęt pomiarowy jest legalizowany, wzorcowany i kalibrowany zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wobec Właścicieli lub Zarządców ustawodawca stawia szczególne wymagania co do zakresu, częstotliwości i uprawnień do wykonywania poszczególnych czynności kontrolnych, eksploatacyjnych lub dozorowych dla konkretnych instalacji. Współpraca z IBPE uregulowana umową może dotyczyć zarówno wykonywania czynności jak i konsultacji techniczno-prawnych w zakresie tych obowiązków.

Nakład pracy niezbędny do prawidłowego świadczenia usług w zakresie przeglądów kominiarsko-gazowych zależny jest od wielkości (liczba podłączeń, liczba przewodów, liczba lokali), skomplikowania, sposobu użytkowania obiektu lub instalacji, dostępności przedmiotowej dokumentacji powykonawczej i techniczno-ruchowej, terminów realizacji i lokalizacji nieruchomości. Współpracę regulujemy każdorazowym zleceniem lub umową. Proponujemy atrakcyjne sposoby rozliczeń – ryczałt, kosztorys powykonawczy, za interwencję. Aby lepiej zapoznać się z zakresem naszej działalności oraz upewnić się czy spełniamy Państwa wymogi i oczekiwania zapraszamy do bezpośredniego kontaktu.

Przeglądy gazowe warszawa

Kontrola stanu technicznego budynku – przeglądy kominiarskie i gazowe

Prawo budowlane określa, że właściciele lub zarządcy obiektu budowlanego zobowiązani są do zapewnienia bezpieczeństwa. W tym celu przeprowadzane są kontrole instalacji elektrycznych, a także przeglądy kominiarskie i gazowe. Powinny być one wykonywane przynajmniej raz w roku przez specjalistyczne firmy – takie jak IBPE.

Jak wyglądają przeglądy kominiarskie?

Podczas okresowego przeglądu kominiarskiego nasi wykwalifikowani specjaliści sprawdzają stan przewodów kominowych w obiekcie budowlanym, który jest poddawany kontroli. Ma ona na celu wykrycie, czy odprowadzanie spalin z przewodu kominowego jest prawidłowe. Nasz personel sprawdza zarówno stan przewodów, jak i ich szczelność. Do pomiarów wykorzystywane są specjalistyczne mierniki oraz kamery. Podobna kontrola przeprowadzana jest przez specjalistów w budynkach, które mają zostać dopuszczone do użytku.

Okresowe przeglądy gazowe – kompleksowy przegląd instalacji gazowej Warszawa

Oprócz sprawdzenia przewodów kominowych, przynajmniej raz w roku przeprowadzane są także przeglądy gazowe w tych obiektach budowlanych, w których zamontowane są instalacje gazowe służące do zasilania pieców lub kuchenek. Kontrola dotyczy głównie szczelności instalacji i wykonywana jest przy użyciu specjalistycznych, certyfikowanych detektorów. To daje nam pewność wykonania rzetelnych pomiarów i wczesnego wykrywania ewentualnych nieprawidłowości.

Przeglądy instalacji gazowej rekomendujemy wykonywać regularnie. Zaniedbanie tego obowiązku może grozić dużym niebezpieczeństwem i wiązać się z wysokimi kosztami naprawy. Obowiązek przeprowadzania przeglądów gazowych jest regulowany prawem – Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku o prawie budowlanym. Zgodnie z zapisem ustawy przegląd instalacji gazowej powinien obejmować weryfikację stanu technicznego instalacji i przewodów kominowych. Taki przegląd należy wykonać co najmniej raz w roku. W przypadku obiektów wielkopowierzchniowych przegląd instalacji gazowej powinien być wykonany dwa razy w roku – przed końcem listopada i przed końcem maja.

Klientów zainteresowanych zamówieniem profesjonalnej kontroli w zakresie oceny szczelności instalacji gazowej i/lub drożności przewodów kominowych zachęcamy do skorzystania z usług naszej firmy. W przypadku zainteresowania naszą ofertą prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy. Mogą Państwo także spotkać się indywidualnie z naszym personelem. Główny oddział naszej firmy znajduje się w mieście Warszawa przy ul. Rydygiera 8 bud.6A. Nasza placówka znajduje się także przy ul. Krasińskiego 29/9 w Katowicach.