Przegląd wentylacji

Slider

 

Zadaniem wentylacji, niezależnie od rodzaju, jest zapewnienie dopływu świeżego powietrza i wywiew powietrza zużytego. Bezawaryjne działanie instalacji jest warunkiem komfortu ludzi w danych pomieszczeniach – ich dobrego samopoczucia i zdrowia. Jednym z działań, którego celem jest zapewnienie sprawnej pracy wentylacji jest jej przegląd.

Nasi eksperci IBPE wykonują szereg usług kontrolnych w zakresie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej.

 • Realizujemy okresowe kontrole przewodów wentylacyjnych
 • Dbając o drożność przewodów usuwamy zanieczyszczenia wentylacji oraz czyścimy instalacje wentylacji mechanicznej
 • Świadczymy usługi pomiarów, opinii i audytów wydajności instalacji wentylacji mechanicznej

Przegląd wentylacji

Przegląd wentylacji grawitacyjnej obejmuje weryfikację drożności, biegu i szczelności kanałów wentylacyjnych. Zabieg ten jest wykonywany przy użyciu odpowiedniego osprzętu. Integralnym elementem usługi serwisowej w tym zakresie jest również czyszczenie i udrażnianie kratek wentylacyjnych, kanałów i nawiewów.

W przypadku wentylacji hybrydowej przegląd dodatkowo obejmuje poprawność i sprawność działania:

 • nasady kominowej,
 • stabilizatora wentylacji za kratą,
 • nawietrzników w zewnętrznych ścianach budynku.

Kontroli poddaje się również instalację elektryczną zasilającą elementy wentylacji hybrydowej.

Przegląd wentylacji mechanicznej

Przegląd wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z rekuperatorem wymaga wielu zabiegów. W ramach kontroli sprawdzana jest wydajność wentylacji mechanicznej, ilość wymienianego powietrza i ciąg we wszystkich kanałach. Weryfikacji poddawany jest również stan techniczny anemostatów, czerpni i wyrzutni powietrza. W razie potrzeby czyszczeniu poddawane są kanały wentylacyjne – mechanicznemu lub chemicznemu.

W ramach przeglądu wentylacji mechanicznej ocenie poddawany jest również rekuperator. De facto, wymaga on szczególnej uwagi, ponieważ jest zbudowany z części, których regularna konserwacja i wymiana jest kluczowa dla prawidłowej pracy wentylacji z odzyskiem ciepła. Podczas przeglądu technicznego – jego zakres i częstotliwość przeprowadzania określa producent danego urządzenia – najczęściej kontroli podlegają:

 • wentylatory z silnikami  (czystość, wywarzenie i poziom hałasu oraz zasilanie elektryczne),
 • wymiennik szczególnie obrotowy, w którym oprócz czyszczenia rotora sprężonym powietrzem, sprawdzamy napięcie i stan paska napędzającego koło rotacyjne,
 • filtry przy nawiewie i wywiewie (wymiana co najmniej raz na 6 miesięcy),
 • drożność instalacji odprowadzającej skropliny z rekuperatora,
 • poprawność działania sterownika.

Przegląd wentylacji – Warszawa

Usługi związane z przeprowadzaniem przeglądów w zakresie wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej realizujemy na terenie miasta Warszawa i okolicy. Współpracujemy z klientami prywatnymi i biznesowymi, wykonując przeglądy wentylacji w obiektach mieszkalnych i niemieszkalnych. Inwestorów zainteresowanych zleceniem okresowego przeglądu wentylacji zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z naszą ofertą, a w razie pytań lub wątpliwości do kontaktu.