Czym jest audyt energetyczny budynku?

Slider

 

 zarys modelu domu ze wskaźnikiem efektywności energetycznej

W poszukiwaniu oszczędności właściciele nieruchomości coraz częściej decydują się na przeprowadzenie audytu energetycznego budynku. To ekspertyza techniczno-ekonomiczna dotycząca użytkowania energii w badanym obiekcie, która zawiera założenia do projektu jego modernizacji. Modernizacja obiektu zgodnie z założeniami audytu ma na celu ograniczenie zużycia energii, a co za tym idzie optymalizację kosztów codziennego użytkowania nieruchomości. Na czym dokładnie polega audyt energetyczny budynku? Kiedy warto zlecić jego przeprowadzenie?

Do czego służy audyt energetyczny ?

Audyt energetyczny pełni dwie funkcje. Po pierwsze, określa istniejący stan użytkowania energii w danym obiekcie. Po drugie, wskazuje możliwości i środki, dzięki którym możliwe jest ograniczenie zużycia energii bez jednoczesnego obniżenia komfortu użytkowania obiektu. Dobrze przygotowany audyt energetyczny obok możliwości i środków poprawy stanu użytkowania energii zawiera również szczegółową analizę ekonomiczno-energetyczną usprawnień w budynku wraz z wyborem najbardziej optymalnego zakresu prac modernizacyjnych. Tak przygotowany audyt energetyczny stanowi podstawę do podjęcia świadomej decyzji w zakresie modernizacji nieruchomości mającej na celu poprawę jej efektywności energetycznej.

Zalety audytu energetycznego

Głównym atutem audytu energetycznego jest dostarczenie informacji dotyczących całkowitego zapotrzebowania nieruchomości na energię i moc. Z jednej strony audyt podaje aktualne wartości, z drugiej wartości, jakie będą niezbędne po zrealizowaniu usprawnień rekomendowanych w dokumencie. Dzięki temu inwestor ma możliwość oszacować faktyczną opłacalność realizacji przedsięwzięć mających na celu zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. I choć zdarza się to niezwykle rzadko, są inwestorzy, którzy po porównaniu danych prezentowanych w audycie i uwzględnieniu kosztów wdrożenia rekomendowanych usprawnień decydują o zaniechaniu modernizacji obiektu.

Co jest uwzględniane w audycie energetycznym?

Warto pamiętać o tym, że audyt nie jest dokumentacją techniczną i nie stanowi podstawy dla realizacji robót. Zawiera natomiast założenia do projektu modernizacji obiektu, które inwestor może wdrożyć w całości lub częściowo. Ich wdrożenie wymagać będzie przygotowania odpowiedniej dokumentacji technicznej.

Aby audyt mógł być miarodajny i wiarygodny musi obejmować wszystkie elementy, instalacje i urządzenia związane z zużyciem energii. Oznacza to, że analizie poddaje się m.in.: przegrody zewnętrzne, okna, instalacje grzewcze, wentylacyjne i klimatyzacje, instalacje ciepłej wody użytkowej, oświetlenie, dźwigi osobowe i towarowe, stosowanie OZE, zastosowanie układów odzysku ciepła odpadowego, zastosowanie niekonwencjonalnych źródeł energii i chłodu.