Jak często robić przegląd kominiarski?

Slider

 

Przeglądy kominiarskiePoczątek sezonu grzewczego to dla wielu z nas moment, w którym przypominamy sobie o zagrożeniach związanych z ogrzewaniem budynków. Wzrasta ryzyko wystąpienia pożaru czy zatrucia czadem. Żeby im zapobiegać warto pamiętać o okresowych przeglądach kominiarskich, których celem jest ocena stanu przewodów kominowych i wykrywanie ewentualnych nieprawidłowości.

Jak często powinniśmy zlecać przeglądy kominiarskie? Czy przegląd kominiarski jest tożsamy z usługą czyszczenia przewodów kominowych?

Przegląd a czyszczenie

Zacznijmy od tego, że przegląd kominiarski nie jest usługą tożsamą z usługą czyszczenia przewodów kominowych, ale wielu specjalistów świadczących przeglądy podejmuje się również usług oczyszczania i udrażniania zatkanych przewodów. Tak czy inaczej, warto to ustalić przed umówieniem wizyty specjalisty. Jeśli nie możemy liczyć na czyszczenie w ramach przeprowadzonego przeglądu, a podejrzewamy, że przewód kominowy jest niedrożny lepiej wpierw zlecić jego czyszczenie i udrażnianie, a następnie wykonać przegląd.

Przeglądy kominiarskie w domach powinny być przeprowadzane raz w roku. Jeśli jednak powierzchnia budynku przekracza 2000m2 przegląd powinien być wykonany co najmniej dwa razy w roku w okresie do 31 maja oraz do 30 listopada. A jak często należy czyścić przewody kominowe?

Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych


Częstotliwość czyszczenia przewodów kominowych jest uzależniona od rodzaju i przeznaczenia przewodu:

Przewody wentylacyjne, które również traktuje się jako element wspólny instalacji odprowadzania spalin z obiektu powinny być czyszczone nie rzadziej niż raz w roku.

Przewody spalinowe do kotłów i piecyków gazowych powinny być czyszczone dwa razy w roku w relatywnie równych odstępach czasu, a więc raz na pół roku.

Przewody dymowe do kominków, piecyków na ekogroszek oraz inne paliwa stałe wymagają czyszczenia co najmniej raz na kwartał. 

Oczywiście przewody kominowe możemy czyścić częściej. Częściej możemy również korzystać z przeglądów. Przytoczone normy wyrażają zalecenia minimalne, których przestrzeganie ma na celu poprawę bezpieczeństwa nieruchomości oraz jej użytkowników. Co ważne, nie wywiązywanie się z obowiązku regularnego przeprowadzania przeglądów kominiarskich podlega karze grzywny.

Podstawą prawną dla przeprowadzania przeglądów kominiarskich, podobnie jak w przypadku przeglądów obiektów budowlanych jest art. 62 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z zm.).